อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย

posted on 28 Jun 2011 12:51 by 24june2475-com226

อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย

สถานที่ตั้ง กลางวงเวียนสี่แยกถนนราชดำเนินกลางตัดกับถนนดินสอเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
 
ประวัติความเป็นมารัฐบาลสมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้สร้างอนุสาวรีย์นี้ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในการที่คณะราษฎร ได้ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นอนุสรณ์ให้ชนรุ่นหลัง ได้เห็นความสามัคคีกลมเกลียวของประชาชน ทั้งเตือนใจให้ระลึกถึงและช่วยกันพิทักษ์รักษาเทิดทูนรัฐธรรมนูญให้สถิตสถาพรเป็นหลักของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
 
ความสำคัญค่าชุมชนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นอนุสรณ์ที่ระลึกที่ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปัตยมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ปัจจุบันมักจะเป็นสถานที่ชุมนุม รวมตัวกันในการประท้วงหรือเรียกร้องประชาธิปไตยครั้งสำคัญ ๆ อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศ
 
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรดำเนินการก่อสร้าง โดยศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี เป็นผู้ออกแบบ และดำเนินการปั้นร่วมกับศิษย์ ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๓ อนุสาวรีย์แห่งนี้ออกแบบโดยแฝงความหมายของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ดังนี้ปีกทั้ง ๔ ด้าน วัดส่วนสูงจากฐานล่าง ๒๔ เมตร พื้นฐานมีรัศมียาว ๒๔ เมตร ก็หมายความถึงวันที่ ๒๔พานรัฐธรรมนูญ ตัวพานหล่อสำริด อยู่เหนือป้อมใหญ่สูง ๓ เมตร หมายความถึงเดือน ๓ แห่งปี คือ เดือนมิถุนายน (นับจากเดือนเมษายน เป็นเดือนแรกอย่างเก่า)
ปืนใหญ่ ๗๕ กระบอก ฝังปากกระบอกลงดินโดยรอบอนุสาวรีย์ มีโซ่ร้อยเว้นเฉพาะช่องทางขึ้น ๔ ทาง หมายถึง ปีพุทธศักราช ๒๔๗๕พระขรรค์ ๖ เล่ม ติดอยู่ที่ประตูป้อมทั้ง ๖ ด้าน หมายถึง หลัก ๖ ประการอันเป็นนโยบายในการปกครองประเทศของคณะราษฎรภาพปูนปั้นประกอบติดที่ฐานล่างของปีกทั้งสี่ แสดงประวัติการณ์ของคณะราษฎร์ในการเปลี่ยนแปลง การปกครอง อนุสาวรีย์ประดิษฐานอยู่บนลานวงกลม ลดหลั่นเป็นชั้น ๆ ที่ฐานด้านนอกของปีกทั้งสี่ ก่อเป็น อ่างน้ำพุ เหนืออ่างเป็นรูปพญานาคพ่นน้ำลงในอ่าง
 
ความหมาย อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เป็นรูปหล่อลอยตัว ประกอบด้วยรูปเล่มรัฐธรรมนูญในสมุดไทย ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า สร้างด้วยทองแดง มีความสูง 3 เมตร หนัก 4 ตัน ตั้งบนฐานรูปทรงกลมด้านบนโค้งกลม ลานอนุสาวรีย์ยกสูงมีบันไดโดยรอบ รอบนอกลานอนุสาวรีย์มีครีบทรงแบน อยู่ 4 ทิศ ที่โคนครีบ มีภาพแกะสลักลายปั้นนูน และมีรั้วเตี้ย ๆ กั้นโดยรอบลานอนุสาวรีย์ รั้วนี้ใช้ปืนใหญ่โบราณจำนวน 75 กระบอก ฝังดินโผล่ท้ายกระบอกขึ้นมา เป็นเสา คล้องโซ่เชื่อมต่อกัน
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยจอมพล ป.พิบูลสงคราม กล่าวในในพิธีเปิดอนุสาวรีย์ว่า
 "อนุสาวรีย์นี้จะเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญก้าวหน้าทั้งมวล เป็นต้นว่า ถนนสายต่างๆ ที่จะออกจากกรุงเทพฯ ไปยังหัวเมืองก็จะนับต้นทางจากอนุสาวรีย์นี้ ถนนราชดำเนินซึ่งเป็นแนวของอนุสาวรีย์ ก็กำลังสร้างอาคารให้สง่างามเป็นที่เชิดชูเกียรติของประเทศ และเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ที่ทรงตั้งพระราชหฤทัย จะทำให้ถนนนี้เป็นที่เชิดชูยิ่ง"   จอมพล ป.พิบูลสงคราม
 
 
อ้างอิง
 
 
 
นางสาวอุดมพร   สำราญจิตต์  5302244
นายนัฐพล   งามเรียบ  5301869
 
 

edit @ 28 Jun 2011 13:25:01 by com226sec03

edit @ 28 Jun 2011 13:26:03 by com226sec03

Comment

Comment:

Tweet